1 Kalma Tayyab Introduction, Outline, and Importance of First Kalima

İlk Kalimanın Tanımlanması:

1 Kalma Tayyab ,Arapça kelime Kalimah, “Yüce Allah’a İslami bir yemin/beyan/beyan” anlamına gelir. İslam’da bir Müslümanın inancının önemli bir yönü olan toplam altı Kelime koleksiyonu vardır. İslam’daki İlk Kelime, İslam’ın ilk sütununu temsil eden “Kelime Tayyab” olarak bilinir, “Tevhid” İkinci Kelime, Şedat erdemini temsil eder ve son üç Kelime, Allah SWT’nin Zikr erdemlerini temsil eder.

1 Kalima Tayyab With Urdu Translation

1 Kalma Tayyab

Birinci Kelime Tayyab’ın Anahatları/Özeti:

1. Kalima Tayyab iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Allah’ın birliği (Tevhid), O’ndan başka ilah olmadığı, O’na inanmak ve O’nun üstünlüğünü kabul etmek her Müslümanın temel inancıdır. Birinci Kelime’nin ikinci bölümü, Hz. Muhammed (SAV)’in Allah’ın son peygamberi ve elçisi olduğuna ve ondan sonra bir peygamber gelmeyeceğine (Risalat) inanma kavramını temsil eder. Her iki kavramın da edinilmesi, her Müslümanın hem Dünya’da hem de Ahirette kendini koruması gereken temel ilkesidir.

İlk Kelimenin Müslümanın Günlük Hayatındaki Etkileri:

Birinci Kalima Tayyab’ı günlük olarak baştan sona okumak her Müslüman için bir alışkanlık olmalıdır. Okunuşunun sadece dünyada faydası yoktur, ahirette de büyük etkisi vardır. Kelime Tayyab’ın bir Müslümanın hayatındaki etkilerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Sürekli okunması bize Rabbimizin sadece O, Allah olduğunu hatırlatır.
  • 1. Kalima, gayrimüslim ile Müslüman arasındaki temel farktır.
  • Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın son elçisi olduğunu anlatıyor.
  • Bunu düzenli olarak okumak bir Müslümanı Tevhid kavramına güçlü bir şekilde bağlar.
  • Müslüman, iman ettikten sonra bütün işlerini ona göre yapar.
  • Birinci Kelime müminin imanını güçlendirir.

Çözüm:

Sonuç olarak, Birinci Kelime Tayyab her insanın hayatında hayati bir rol oynamakta ve İslam’ın ilk şartına olan inancımızı güçlendirmektedir. Günlük rutinlerde okunması, eğer Dünya’da ve Ahirat’ta hayatını güvence altına almak istiyorsa her Müslümanın temel ilkesi ve hedefi olmalıdır.

Read 1 Kalma Tayyab Online

By Khan

Leave a Reply